FUN.MORE.JCISIO.COM

This is an entertainment website for Vietnamese. Let's fill this site with interesting pictures, flashes, photos, articles by sending a Yahoo! Instant message to hainam4u when you find a funny address. If you want to make friend with me ^_^ please don't send Y!M ('coz I just receive, rarely reply as I'm busy) but drop me a line at my gmail address (at the bottom of this page).

Any question, please go to 4u.jcisio.com (or kienthucphothong.com), there's a forum (in Vietnamese) so that we can discuss together. server that hosts files.

Content

Quick guide

  • Best view with Internet Explorer and Firefox.
  • When viewing, Click on the picture to go back.
  • Sometimes I move or delete some files. So if a given address can't display, please go to the homepage (this page).
  • You can link directly to our images/movies/flash, but use the principle address only (on primary domains such as vuichoi.info and jcisio.com), don't use redirected address (like *.free.fr ...). However please limit your hotlink, because when the server uses up its bandwidth, our website should be closed.

VUICHOI.INFO

Đây là trang web giải trí dành cho người Việt Nam. Hãy cùng nhau bổ sung các hình ảnh, flash, bài viết hấp dẫn bằng cách gửi tin nhắn YM cho hainam4u mỗi khi bạn tìm thấy địa chỉ hay. Nếu muốn làm quen với mình ^_^ thì xin đừng gửi tin nhắn (vì chỉ nhận thôi, ít khi có thời gian trả lời) mà hãy gửi vào địa chỉ gmail (xem ở cuối trang web).

Nếu bạn có thắc mắc gì, xin vào trang web 4u.jcisio.com (hoặc kienthucphothong.com) nhé, ở đó có diễn đàn để cùng thảo luận. máy chủ hiện chứa dữ liệu.

Nội dung gồm có

Hướng dẫn

  • Trang web xem tốt trên cả Internet Explorer và Firefox.
  • Khi xem ảnh, click vào ảnh để quay lại trang cũ.
  • Đôi khi, mình xóa hoặc di chuyển các ảnh vào vị trí thích hợp. Vì vậy, nếu hiển thị không được, xin hãy vào lại trang chủ này và tìm lại.
  • Bạn có thể liên kết trực tiếp đến các ảnh/phim/flash ở đây, nhưng hãy dùng các domain vuichoi.info và jcisio.com thôi (dừng dùng domain redirect như là free.fr hay futureofscience.com) vì các địa chỉ này có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, nói chung nên hạn chế, hãy chỉ link đến địa chỉ .htm thôi, vì nếu server hết băng thông thì trang web này sẽ phải đóng cửa.

logo Donate towards my web hosting bill!
fun.more.jcisio <<===         Xem TẤT CẢ         ===>> vuichoi.info
Hãy ghé thăm 4u.jcisio.com   Liên hệ: jcisio(tại)gmail
Thông tin công nghệ